+38 (067) 282-63-66

office@bitimpulse.com

  • Ua
  • Ru
  • En

Що таке бізнес-інтелект (Business Intelligence або BI)

Бізнес-інтелект (Business Intelligence або BI) – це процес збору, аналізу, інтерпретації та використання даних для прийняття розумних рішень в контексті діяльності організації. BI включає в себе використання різних технік, методів та інструментів для аналізу даних з метою забезпечення підтримки прийняття рішень на всіх рівнях управління – від оперативного рівня до стратегічного.

 

Основна мета BI – забезпечення доступу до вчасної, точної та коректної інформації, що дозволяє організаціям приймати обґрунтовані рішення на основі фактичних даних. BI може включати аналіз різних типів даних, таких як структуровані дані (наприклад, дані з баз даних, електронних таблиць) та неструктуровані дані (наприклад, текстові дані, дані з соціальних мереж, відео, зображення).

 

BI використовується для різних цілей, таких як моніторинг ефективності бізнес-процесів, виявлення тенденцій та залежностей, виявлення можливостей для вдосконалення, прогнозування ринкових тенденцій, виявлення ризиків та можливостей, планування та прогнозування роботи організації, управління взаємодією з клієнтами та багато іншого.

 

Для реалізації BI в організації використовуються різноманітні технології, такі як системи управління базами даних (СУБД), засоби аналітики даних, візуалізації даних, дашборди, засоби розподіленого зберігання даних, інструменти забезпечення доступу до даних

Business Analysis Tool (BAT) – це програмне забезпечення, розроблене компанією BIT Impulse, яке використовується для аналізу даних бізнесу. BAT дозволяє бізнесу аналізувати різні процеси діяльності, створювати звіти та візуалізації на основі даних, а також робити прогнози та планувати подальшу діяльність. BAT має ряд функцій, таких як аналітика графіків прибутків та витрат, розгорнута картинка роботи всього бізнесу, можливість формування звітів різних типів та візуалізації аналітики у вигляді дашбордів, а також можливість ділитись отриманою інформацією з іншими користувачами та переглядати на різних пристроях.

Разом бізнес-інтелект та Business Analysis Tool можуть допомогти бізнесу отримати цінну інформацію з даних, аналізувати та візуалізувати результати, робити прогнози та приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Ці інструменти можуть бути корисні для різних сфер діяльності, таких як ритейл, виробництво, логістика, маркетинг та інші.