+38 (067) 282-63-66

office@bitimpulse.com

  • Ua
  • Ru
  • En

Що таке аналіз даних?

Аналіз даних – це процес вивчення, інтерпретації та використання даних з метою здобуття корисної інформації, розуміння тенденцій, виявлення закономірностей та забезпечення підґрунтя для прийняття рішень. Аналіз даних може бути застосований в різних галузях, таких як бізнес, наука, техніка, медицина, соціальні науки та багато інших.

Аналіз даних включає ряд етапів, таких як збір, очищення, обробка, візуалізація та інтерпретація даних. Під час аналізу даних використовуються різні методи, техніки та інструменти, включаючи статистичний аналіз, машинне навчання, візуалізацію даних, графічний аналіз, класифікацію, кластеризацію, регресійний аналіз, асоціативний аналіз та багато інших.

Метою аналізу даних є отримання нових знань, виявлення співвідношень, виявлення тенденцій, визначення причинно-наслідкових зв’язків та забезпечення обґрунтованих рішень на основі даних. Аналіз даних може бути важливим інструментом прийняття рішень в бізнесі, допомагаючи організаціям виявляти можливості для вдосконалення процесів, оптимізації ресурсів, впровадження стратегічних рішень та вирішення різних проблем.

Аналіз даних за допомогою BAT

Аналіз даних за допомогою Business Analysis Tool (BAT) потребує попереднього даних для подальшої їх візуалізації та інтерпретації з метою отримання корисної інформації та прийняття обґрунтованих рішень в бізнесі.

BAT може включати різноманітні інструменти та техніки, такі як:

  1. Збір та очищення даних: BAT допомагає збирати дані з різних джерел, таких як бази даних, файли  тощо. 
  2. Візуалізація даних: BAT може надавати можливості для візуалізації даних у вигляді графіків, діаграм, карт, таблиць, treemap, scatter-діаграм тощо. Це дозволяє зрозуміти дані швидше та забезпечує зручну наочність результатів аналізу.
  3. Дашборди та звіти: BAT може надавати можливості для створення дашбордів та звітів, що допомагають організувати та відстежувати ключові показники продуктивності, результати аналізу даних та інші важливі показники