+38 (067) 282-63-66

office@bitimpulse.com

 • Ua
 • Ru
 • En

Що таке ключові показники ефективності (KPI)?

Ключові показники ефективності (KPI) – це конкретні параметри, або показники, які використовуються для вимірювання досягнення організацією своїх стратегічних та оперативних цілей. KPI є важливим інструментом управління та моніторингу діяльності організації, оскільки вони дозволяють визначити, наскільки успішно досягаються поставлені цілі та оцінювати продуктивність та ефективність діяльності.

Основні характеристики KPI включають:

 1. Конкретність: KPI має бути зрозумілим та конкретним, таким чином, щоб його можна було однозначно виміряти.
 2. Відповідність до стратегії: KPI повинен бути пов’язаний з стратегічними цілями організації та відображати важливі аспекти її діяльності.
 3. Вимірюваність: KPI має бути виміряним за допомогою конкретних числових значень або показників.
 4. Реалістичність: KPI має бути реальним та досяжним для організації, враховуючи її ресурси та можливості.
 5. Часовий аспект: KPI має бути виміряним відносно певного періоду часу, такого як місяць, квартал або рік, для відстеження динаміки змін.
 6. Орієнтованість на результат: KPI має бути спрямованим на вимірювання результатів та досягнення конкретних цілей, а не просто відображення активності.

Для вимірювання ключових показників ефективності (KPI) за допомогою інструментів бізнес-аналітики BAT  можна використовувати різні підходи та інструменти залежно від конкретних потреб організації та характеристик даних. Ось кілька загальних кроків, які можна виконати:

 1. Визначення KPI: Спочатку необхідно визначити ключові показники ефективності, які відповідають стратегічним цілям та завданням організації. Кожен KPI повинен бути конкретним, вимірюваним, досяжним, релевантним та часово-обмеженим (SMART-принцип).
 2. Вибір BI-інструментів: Далі потрібно вибрати відповідні інструменти бізнес-аналітики, які відповідають потребам організації та можуть допомогти в аналізі даних та вимірюванні KPI. Це можуть бути такі інструменти, як бізнес-аналітичні системи Business Analysis Tool, BI-платформи, засоби візуалізації даних, дашборди та інші.
 3. Збір даних: Далі необхідно зібрати відповідні дані, які потрібні для вимірювання KPI. Це можуть бути дані з різних джерел, таких як бази даних, ERP-системи, CRM-системи, веб-аналітика, соціальні мережі та інші.

Аналіз даних: Після збору даних використовуються інструменти бізнес-аналітики для аналізу даних, виявлення патернів, трендів, відхилень та інших особливостей. Це може включати використання різних методів аналізу, таких як статистичний аналіз, машинне навчання, аналітика даних та інше