+38 (067) 282-63-66

office@bitimpulse.com

  • Ua
  • Ru
  • En

Звіти та дашборди

Звіти та дашборди є інструментами в аналітиці бізнесу, які допомагають організаціям збирати, відстежувати та візуалізувати дані про різні аспекти їх діяльності. Вони можуть бути використані для відображення відомостей про продуктивність, ефективність, тренди, ключові показники продуктивності (KPI) та інші важливі дані, які допомагають в процесі прийняття рішень на основі фактичної інформації.

Основні різниці між звітами та дашбордами такі:

  1. Звіти: Звіти – це представлення даних в структурованій формі, яка може включати таблиці, графіки, діаграми, текстові описи та інші формати. Звіти зазвичай створюються на основі певного набору даних та можуть бути підготовлені в письмовій, електронній або іншій формі. Звіти можуть бути статичними, тобто зафіксованими на певний момент часу, або динамічними, змінюватися з часом на основі оновлення даних.
  2. Дашборди: Дашборди – це візуальні панелі, які надають компактний та швидкий огляд ключових даних або показників, що стосуються певного аспекту діяльності організації. Дашборди зазвичай містять графіки, діаграми, таблиці, циферблати, treemap та інші елементи візуалізації даних, які допомагають керівникам візуально оцінювати стан різних аспектів бізнесу в реальному часі. Дашборди можуть бути інтерактивними, що дозволяє користувачам взаємодіяти з даними та налаштовувати відображення

 

Business Analysis Tool (BAT) – це інструмент, який допомагає в аналізі бізнесу, включаючи створення звітів та дашбордів. Завдяки BAT можна збирати, обробляти, візуалізувати та аналізувати дані, пов’язані з різними аспектами діяльності організації.

Звіти в BAT можуть бути створені на основі вхідних даних, які можуть бути зібрані з різних джерел, таких як бази даних, файли, зовнішні додатки тощо. Звіти можуть містити різні типи візуалізації даних, такі як таблиці, графіки, діаграми, карти,  кругові діаграми та інші, що дозволяє керівникам аналізувати дані в зручній формі.

Дашборди в BAT можуть бути створені на основі різних показників продуктивності, KPI або інших ключових даних, які дозволяють керівникам моніторити стан різних аспектів бізнесу в реальному часі. Дашборди можуть містити графіки, діаграми, scatter-діаграми, карти та інші елементи візуалізації даних, що дозволяє користувачам швидко оцінювати стан різних аспектів бізнесу на основі актуальної інформації.

Звіти та дашборди в BAT можуть бути налаштовані та кастомізовані відповідно до вимог та потреб організації, що дозволяє забезпечити ефективний аналіз бізнес-даних та прийняття обґрунтованих рішень.